— Köpvillkor Fotoeventet —

Bokning och betalning

Köpet går igenom först när vi mottagit beloppet för biljetterna. Betalning sker i samband med mottagandet av bokningsbekräftelsen.

Vidareförsäljning

Biljetter gäller endast för personligt bruk men får överlåtas. Biljetter får ej för användas kommersiellt bruk. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Fotoeventet.

Ångra ditt köp

Så länge vi inte har mottagit beloppet så går det att ångra ditt köp. När beloppet är mottaget genereras ett mail som bekräftelse på att köpet har gått igenom. Då går det ej längre att ångra köpet.

Vad har kunden för skyldigheter?

Kunden är skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal, som är av väsentlig betydelse för kunden, skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

Minimiålder för bokning.

För att boka/ingå avtal måste kunden vara minst 18 år.

Köp som strider mot villkoren.

Fotoeventet förbehåller sig rätten att makulera en bokning eller ett köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Fotoeventets villkor som gäller vid biljettköp. Vid makuleringar av ovan nämnda skäl debiteras en administrationsavgift. Fotoeventet kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.
Ingen information om tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Fotoeventet. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Fotoeventets villkor kan kunden förlora tillgång till att använda tjänsten. Fotoeventet har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Fotoeventets allmänna villkor.